X054D826H06, X054D826H08, X054D826H02

X054D826H06, X054D826H08, X054D826H02

Size: 0.5 [Phi], 1.0φ, 1.5φ

Description: the Jet Nozzle (Ceramic)

Machine: the DWC-the HA, the DWC-SZ, the DWC-SX, the CX-the DWC, the DWC-FX, the QA-the DWC, the RA-the DWC, DWC- FA

Specification: AF2,AF3,AT

Original No: X187B370H03